Resclima: aproximación ás claves sociais e educativos do cambio climático

Autor: 
Mónica Arto Blanco e Pablo Ángel Meira Cartea (Coords.)
 
Os textos incluídos nesta obra son froito do labor e das inquietudes compartidas ao longo de catro anos polas persoas e colectivos que participan no proxecto Resclima, persoas e colectivos que exploran nas súas reflexións e nas súas experiencias as dimensións sociais e educativas do cambio climático e das políticas de resposta ás ameazas que comporta.
 
Todos os textos, igual que o conxunto de resultados e produtos derivados do proxecto Resclima, oriéntanse a servir de base para elaborar materiais e recomendacións que melloren a educación e a comunicación sobre a crise
climática.
Undefined
Etiqueta: 
Año: 
2017
Editorial / Revista: 
Aldine Editorial