Como descarbonizar a nosa dieta? Investigación-acción-participativa en equipamentos para a educación ambiental no binomio Dieta-Cambio Climático

Aínda que unha alta proporción de gases de efecto invernadoiro se orixina nos sistemas agroalimentarios dominantes, incluído o consumo de alimentos, o binomio Dieta-Cambio Climático (BDAC) aínda non recibe a atención suficiente por parte dos Medios e da área de Educación. Considerando os equipamentos para a educación ambiental (EqEA) como axentes de gobernanza ambiental, concibiuse un proxecto de investigación-acción participativo en seis EqEA do Eixo Atlántico (Noroeste da Península Ibérica). O obxectivo principal é explorar as respostas educativas á emerxencia climática (REEC), nesta rede de equipamentos, a través de estratexias pedagóxicas axustadas aos subtemas do binomio Dieta-Cambio Climático (tipos de alimentos, estado dos alimentos, presentación, orixe, tipos). de produción, desperdicio de alimentos, conexión sanitaria). A inclusión por parte de EqEA do subtema de saúde serviu para integrar actividades significativas do binomio Dieta-Cambio Climático. O tema asociado ao consumo excesivo de carne (tipos de alimentos) non foi, á súa vez, facilmente aceptado nin traballado pola EqEA. A diferenciación de actividades duns equipos a outros fomentou a motivación dos directores e educadores de cada EqEA, así como a conexión co lugar e o impacto nos usuarios. Non obstante, a inestabilidade dos equipos educativos que as dirixen identifícase como o principal condicionante das posibles estratexias e respostas educativas ante a emerxencia climática.

Sara Costa Carvalho, Pablo Ángel Meira Cartea, Ulisses Miranda Azeiteiro (2022). Como descarbonizar a nosa dieta? Investigación-acción-participativa en equipamentos para a educación ambiental no binomio Dieta-Cambio Climático. AmbientalMENTEsustentable, Revista Científica Galego-lusófona de Educación Ambiental, 1 - 2(28), 21 - 37. https://revistas.udc.es/index.php/RAS/article/view/9450 .