Resclima: aproximación ás claves sociais e educativos do cambio climático

Os textos incluídos nesta obra son froito do labor e das inquietudes compartidas ao longo de catro anos polas persoas e colectivos que participan no proxecto Resclima, persoas e colectivos que exploran nas súas reflexións e nas súas experiencias as dimensións sociais e educativas do cambio climático e das políticas de resposta ás ameazas que comporta.

Todos os textos, igual que o conxunto de resultados e produtos derivados do proxecto Resclima, oriéntanse a servir de base para elaborar materiais e recomendacións que melloren a educación e a comunicación sobre a crise climática.

Mónica Arto Blanco e Pablo Ángel Meira Cartea (Coords.) (2021). Resclima: aproximación ás claves sociais e educativos do cambio climático. Aldine Editorial