Inscrición

Para formalizar a inscrición é necesario remitir a “Ficha de inscrición ” e o comprobante de pagamento ao correo:  seminario@resclima.info

https://www.dropbox.com/s/m80frxcjz6k0aq0/Ficha%20inscripci%C3%B3n.doc

https://www.dropbox.com/s/t66olktl3oq1gmn/Ficha%20inscripci%C3%B3n.pdf

Límite de prazas: 100 persoas

Prezo e datas de inscripción

Categorías

Anticipada

(ata o 31 de outubro)

Ordinaria

(ata o 30 de novembro)

Estudantes e persoas sen emprego remunerado

20 €

30 €

Profesionais

50 €

70 €

Pagamento da inscrición

Existen dous métodos de pagamento:

Transferencia bancaria

– Ingreso no número de conta: 

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO

Conta da Universidade de Santiago de Compostela código IBAN ES40 0049 2584 90 2214002210 / SWIFT BSCHESMMXXX.

– Indicar o concepto: Seminario Internacional Resclima I e o nome da persoa participante.

– Enviar o comprobante da transferencia bancaria ao correo:  seminario@resclima.info

Pagamento con tarxeta

– Dispoñible a través do seguinte enlace: https://matricula.usc.es/autoliquidacions/Frm_Economica_Autoliquidaciones.asp

– Enviar o comprobante da transferencia bancaria ao correo:  seminario@resclima.info