A educación para o cambio climático no sistema educativo. Actas do IV Seminario Internacional Resclima e do 2º Encontro da REAJA

Hai poucas dúbidas sobre que o transcorrer do século XXI vai a estarcondicionado polas consecuencias da alteración do clima terrestre pola acción humana.Para eludir os peores escenarios climáticos prognosticados pola ciencia será precisoemprender cambios profundos nas formas en que a nosa especie ocupa e transforma abiosfera. Urxe que as sociedades contemporáneas tomen conciencia da vulnerabilidadehumana ante esta ameaza, principalmente aquelas que máis contribuíron e veñencontribuíndo hi storicamente ás emisións de gases de efecto invernadoiro. Maiorresponsabilidade que se proxecta en forma de inxustiza sobre outras sociedades que, sinapenas ter contribuído a xerar a crise climática, son agora as máis vulnerables eindefensas diante do conxunto de desaxustes eco-sociais provocados por un clima cadavez máis desbocado e inclemente.Pablo Ángel Pablo Ángel Meira Cartea, María Lucía Iglesias da Cunha, María del Carmen Morán de Castro, Germán Vargas Callejas y Mónica Arto Blanco (Outubro 26, 2018). A educación para o cambio climático no sistema educativo. Actas do IV Seminario Internacional Resclima e do 2º Encontro da REAJA. IV Seminario Internacional Resclima e do 2º Encontro da REAJA, Santiago de Compostela, España